PKP Cargo ustępuje związkom zawodowym, chcąc „uczynić cargo znów wielkim”

PKP Cargo zmienia zasady nadzwyczajnego środka „niewykonywanie pracy”. Związkom zawodowym udało się wywalczyć od spółki szereg ustępstw na rzecz pracowników, w tym wypłatę co najmniej płacy minimalnej. Prezes PKP Cargo wzywa pozostałe związki zawodowe do podjęcia dialogu w celu poprawy sytuacji finansowej spółki i „Make Cargo Great Again”.

W ramach akcji „niewykonywanie pracy”, mającej na celu ograniczenie wydatków związanych z zatrudnieniem, PKP Cargo chce czasowo zwolnić pracowników i obniżyć im wynagrodzenie o 40% na czas nieobecności. Wynagrodzenia niektórych z nich mogą jednak spaść poniżej prawnie ustalonej płacy minimalnej. Związkom zawodowym udało się wywrzeć presję na PKP Cargo, aby zagwarantowało wypłatę płacy minimalnej osobom, które otrzymały status „nieaktywnych” i zostały tymczasowo zwolnione.

Make Cargo Great Again?

Niektóre związki zawodowe nie są jednak skłonne do dialogu z PKP Cargo w tej sprawie. Pełniący obowiązki prezesa zarządu spółki, Marcin Wojewódka, skomentował: „Chciałbym wyrazić nadzieję, że również te organizacje związkowe w PKP Cargo, które do tej pory nie podjęły realnego dialogu społecznego z pracodawcą – działając w najlepszym interesie naszych pracowników, że zrewidują swoje oderwane od rzeczywistości stanowiska i przyłączą się do naprawy PKP Cargo, którą teraz zainicjowaliśmy” – powiedział Wojewódka.

„Naszym celem jest #MakeCargoGreatAgain, a przy realnej współpracy z partnerami społecznymi będziemy w stanie w dużo lepszy sposób wspólnie stawić czoła bardzo trudnym wyzwaniom, które nas czekają. Wprowadzenie większości postulatów pracowniczych potwierdza nasze otwarte stanowisko” – dodał.

Rotacje i urlopy

Poza gwarancją płacy minimalnej, niemal wszystkie związki zawodowe reprezentujące pracowników PKP Cargo domagały się wprowadzenia rotacyjnego systemu nieświadczenia pracy, w tym część parlamentarzystów. W przypadku zaplanowanego nieświadczenia pracy, pracownicy będą zwalniani na okres co najmniej trzech miesięcy. Wreszcie, pracownicy będą mogli skorzystać z urlopu wypoczynkowego przed rozpoczęciem okresu nieświadczenia pracy i będą mogli wnioskować o okres nieświadczenia pracy z własnej inicjatywy.

Zmiany te dotyczą wszystkich pracowników, którzy otrzymali nakaz nieświadczenia pracy od czerwca 2024 roku. Łączna liczba pracowników podlegających tym zasadom wynosi 4150 osób, co stanowi 30 procent wszystkich pracowników firmy.

Wyniki finansowe

PKP Cargo twierdzi, że zostało zmuszone do podjęcia środków „niewykonywania pracy” w wyniku negatywnych trendów biznesowych. PKP Cargo przeżywa trudny okres, podobnie jak wielu państwowych przewoźników kolejowych w całej Europie. Polska spółka wydaje się mieć dziurę budżetową w wysokości 1,17 mld euro, a jej wolumeny i wartość akcji podążają stromą trajektorią spadkową. Środek nieetatowy ma zmniejszyć lukę budżetową spółki.

Czytaj także:

Ten artykuł został automatycznie przetłumaczony z angielskiego oryginału na język polski.

Autor: Dennis van der Laan

Źródło: RailFreight.com