Hiszpański region otrzyma miliardy euro na rozwój Korytarza Atlantyckiego

Hiszpańskie Ministerstwo Transportu zainwestuje 2,8 mld euro w rozwój atlantyckiego korytarza TEN-T w regionie Asturii. Zdecydowana większość zostanie przeznaczona na kolej.

Z 2,8 mld euro przeznaczonych dla Asturii, 2,42 zostanie przeznaczone na projekty kolejowe. Pozostałe środki zostaną podzielone między infrastrukturę drogową i asturyjskie porty. Na pierwszy z nich przeznaczone zostanie 420 milionów euro, podczas gdy porty w Gijón i Avilés otrzymają odpowiednio 62 i 69,1 miliona euro.

Ogólnie rzecz biorąc, większość funduszy ma sfinansować projekty, które muszą zostać oddane do użytku do 2030 roku. Reszta, 675 mln euro, to inwestycje zaawansowane przez Ministerstwo dla projektów z terminem realizacji do 2050 roku. Nie podano żadnych szczegółowych informacji na temat projektów dotyczących kolei i portów.

Galicja zbada zapotrzebowanie na kolejowe przewozy towarowe

Asturia nie jest jedynym regionem w północno-zachodniej Hiszpanii, w którym nacisk na kolej i kolejowy transport towarowy wydaje się być większy. Graniczący z nim region Galicji rozpoczął niedawno badanie popytu na kolejowe przewozy towarowe na swoim odcinku korytarza. Organ zarządzający regionu zlecił przeprowadzenie badania mającego na celu ocenę popytu na kolejowe przewozy towarowe na jego terytorium. Skupiono się na Korytarzu Atlantyckim, który połączy Vigo z A Coruña, Gijon, Valladolid i Porto.

Badanie potrwa siedem miesięcy i zostało zlecone firmie Miebach Consulting za 45 000 euro. Badanie jest częścią partnerstwa między regionem a Klastrem Funkcji Logistycznych Galicji, które potrwa do 2025 r. i obejmie inwestycję w wysokości 140 000 euro.

Czytaj także:

Ten artykuł został automatycznie przetłumaczony z angielskiego oryginału na język polski.

Autor: Marco Raimondi

Źródło: RailFreight.com