Komisja Europejska zatwierdza niemiecki program kolejowych przewozów towarowych o wartości 1,7 mld euro

Komisja Europejska (KE) zatwierdziła program o wartości 1,7 mld euro na wsparcie transportu pojedynczych ładunków i grup wagonów w Niemczech do 2029 roku. „Maksymalny roczny budżet wynosi 320 mln euro”, sprecyzowała KE. Środek ten ma na celu zapewnienie, że te rodzaje transportu i obsługujące je firmy nie przestaną istnieć z powodu trudności gospodarczych.

Transport grup wagonowych definiuje się jako pociągi, które utrzymują „ten sam skład od miejsca pochodzenia do miejsca przeznaczenia i kwalifikują się w ramach programu do podróży na maksymalną odległość 300 km, jeśli są obsługiwane przez krótkie pociągi blokowe z maksymalnie 15 wagonami”. Nie jest to bardzo dochodowy segment, ponieważ dotyczy mniejszej liczby wagonów i krótszych odległości.

Pojedynczy wagon nie jest opłacalny, ponieważ obejmuje różne procedury przełączania i manewrowania, które zwiększają koszty. Dla tego konkretnego sektora niemiecki rząd zatwierdził już 300 milionów euro w swoim budżecie na lata 2024-2027. Pozostały jednak obawy, ponieważ niektórzy członkowie branży twierdzą, że pojedynczy ładunek wagonowy wymaga większego wsparcia.

Czytaj także:

Ten artykuł został automatycznie przetłumaczony z angielskiego oryginału na język polski.

Autor: Marco Raimondi

Źródło: RailFreight.com