Euro China Train – nowa era globalnej logistyki

Transport towarów między Azją a Europą to skomplikowany i wieloetapowy proces. Wymaga dużego doświadczenia, znajomości międzynarodowych przepisów i sieci wiarygodnych kontaktów. Bezpieczny i terminowy transport ładunków bezpośrednio od nadawcy w Chinach do dowolnego miejsca docelowego w Europie jest głównym elementem projektu Euro China Train.

Połączenia międzykontynentalne wiążą się z wieloma wyzwaniami i trudnościami. Ogromne odległości, konieczność przekraczania wielu granic i wynikające z tego zatory komunikacyjne, a także czas niezbędny do przetransportowania towarów z jednego miejsca do drugiego, mogą powodować wiele zakłóceń w globalnym łańcuchu dostaw.

Jednak pomimo wszystkich trudności, wzajemna wymiana różnych towarów musi trwać nieprzerwanie. Od dawna wiadomo, że najlepszym sposobem na uniknięcie jakichkolwiek problemów w transporcie długodystansowym jest jego dywersyfikacja. I nawet jeśli każdy system jest tylko tak silny, jak jego najsłabsze ogniwo, łączenie różnych środków transportu pozwala ograniczyć wiele zagrożeń oraz zaoszczędzić czas i pieniądze.

Różne środki – jeden cel

Transport intermodalny, bo o nim mowa, to elastyczne i efektywne połączenie różnych środków transportu w celu realizacji określonego zadania. Ta forma transportu towarów odgrywa kluczową rolę w globalnym handlu i zapewnia możliwość efektywnego przemieszczania towarów na dużą skalę. W kontekście relacji gospodarczych między Europą a Chinami jest to ważny element, który łączy wzajemne oczekiwania i zapewnia szybkie, efektywne i zróżnicowane dostawy.

Połączenie różnych środków transportu daje nieograniczone możliwości wymiany handlowej pomiędzy najbardziej odległymi rynkami. W kontekście relacji pomiędzy Europą a Azją, największy nacisk kładziony jest przede wszystkim na połączenie szlaków kolejowych, drogowych i morskich. Dzięki sprawnemu opracowaniu konkretnych procedur i działań udało się skrócić czas podróży produktów do minimum oraz znacząco ujednolicić międzynarodowe dokumenty przewozowe. Bardzo ważnym momentem było porozumienie skutkujące stworzeniem najbardziej optymalnego korytarza, przez który odbywa się ten transport.

Image: © ADAMPOL S.A.

Nowy Jedwabny Szlak

Powstanie Nowego Jedwabnego Szlaku miało ogromne znaczenie dla rozwoju handlu międzykontynentalnego. Można śmiało powiedzieć, że realizacja tego ambitnego projektu logistycznego całkowicie odmieniła kwestie związane z dwustronnym transportem towarów. Wzrosła nie tylko szybkość i efektywność dostaw. Sytuacja ma również pozytywny wpływ na środowisko naturalne (zmniejszenie śladu węglowego), rozwój infrastruktury oraz optymalizację kosztów.

Inicjatorem powstania Nowego Jedwabnego Szlaku są Chiny, których znaczący wkład w projekt nie może zostać pominięty. Sprawne i efektywne funkcjonowanie szlaku wymaga jednak skoordynowanej współpracy pozostałych państw i operatorów logistycznych na nim działających. Istnieje ciągła potrzeba modernizacji i rozbudowy infrastruktury szlaku. Budowa nowych połączeń kolejowych znacząco zwiększy przepustowość szlaku. Bardzo ważnym elementem jest m.in. budowana obwodnica kolejowa na przejściu granicznym między Kazachstanem a Chinami. Jej realizacja ma zakończyć się w przyszłym roku i znacząco usprawni ruch na tym odcinku.

Terminal w Małaszewiczach firmy Adampol jest kluczową częścią ich działalności na Jedwabnym Szlaku. Zdjęcie: © ADAMPOL S.A.

Euro China Train – transport intermodalny między Europą a Azją

Euro China Train jest idealną odpowiedzią na potrzeby transportowe na obu kontynentach. Dodatkowo jest to jeden z flagowych projektów ADAMPOL S.A. Jest to regularne, stabilne i intermodalne połączenie między Europą a największymi terminalami w Chinach i Korei Południowej.

„Euro China Train z założenia miał być pociągiem kontenerowym, przystosowanym do przewozu szerokiej gamy ładunków” – mówi Mateusz Frankiewicz, Zastępca Dyrektora ECT. „Oferujemy zarówno transport całokontenerowy, jak i drobnicowy. Produkt ECT to jednak coś więcej. Oprócz połączeń kolejowych, oferujemy również transport morski, drogowy i lotniczy. Jesteśmy w stanie zaoferować każdemu klientowi usługę door-to-door. Takie elastyczne podejście pozwala nam dostosować się do specyficznych potrzeb każdego klienta. Dzięki temu mamy praktycznie nieograniczone możliwości i możemy zorganizować każdy rodzaj transportu.

Mateusz Frankiewicz, Zastępca Dyrektora ECT. Zdjęcie: © ADAMPOL S.A.

Wspomniana elastyczność to jedna z najważniejszych zalet Euro China Train. Kolejną jest holistyczne podejście do potrzeb klienta. Skupiamy się nie tylko na transporcie towarów między kontynentami. Wspieramy klienta na każdym etapie tego procesu. ECT to nie tyle pociąg, co usługa transportu intermodalnego. Nasze kontenery mogą również z łatwością podróżować statkiem lub ciężarówką. Mając do dyspozycji wiele rozwiązań, ustalamy najlepszą trasę i formę transportu.

Hub w Małaszewiczach

Bardzo ważnym punktem na trasie Euro China Train jest Centrum Logistyczne w Małaszewiczach, znajdujące się na terenie Wolnego Obszaru Celnego. Jest to pierwszy przystanek pociągu w Polsce. Tutejszy terminal kolejowy posiada pełną infrastrukturę do obsługi transportów towarowych, gdzie odbywa się pierwsza dekonsolidacja przybywających kontenerów. Część ładunku kontynuuje następnie podróż do Europy Zachodniej lub jest umieszczana na ciężarówkach. Z Małaszewicz odjeżdżają pociągi w różnych kierunkach. Jednym z nich jest Gdańsk. W tamtejszym terminalu Baltic Hub kontenery przeładowywane są na statki, skąd kontynuują podróż drogą morską.

Terminal Baltic Hub w gdańskim porcie. Zdjęcie: © ADAMPOL S.A.

Centrum Logistyczne w Małaszewiczach dysponuje rozległą powierzchnią magazynową. Znajdujące się tam magazyny mają łączną powierzchnię 20 000 m2. Można w nich składować towary o różnych gabarytach, wadze i stopniu wrażliwości. Jest to przestrzeń zadaszona, ogrzewana, monitorowana i chroniona przez Dział Kontroli Jakości. Dodatkowym atutem Euro China Train jest pełna obsługa celna. Nasza agencja celna zapewnia kompleksową pomoc przy załatwianiu wszelkich formalności związanych z przewozem towarów przez granicę. Działamy w imieniu naszych klientów zarówno w Chinach, jak i na terenie całej Europy.

Oferujemy usługę dostawy od drzwi do drzwi. Odbieramy ładunek bezpośrednio od nadawcy i dostarczamy go do odbiorcy. Jesteśmy w kontakcie z klientem na każdym etapie transportu. Dzięki rozbudowanej sieci przedstawicielstw w całej Europie, każda dostawa realizowana jest szybko i sprawnie.

Więcej informacji na temat Euro China Train.

Ten artykuł został automatycznie przetłumaczony z angielskiego oryginału na język polski.

Autor: Nikos Papatolios

Źródło: RailFreight.com