Miliony unijnych dotacji na remont mostu kolejowego w porcie w Antwerpii

Komisja Europejska przeznaczy 23 miliony euro na renowację mostu kolejowego „Lillobrug” w porcie w Antwerpii. Most jest ważnym połączeniem infrastrukturalnym dla przemysłu chemicznego i terminali kontenerowych w okolicy. Został jednak wycofany z eksploatacji w 2019 r. po zmęczeniu materiału mostu.

Most „Lillobrug” jest jedynym połączeniem kolejowym nad Canal Dock w Antwerpii, łączącym się z przemysłem chemicznym i terminalami kontenerowymi. Likwidacja mostu zmusiła pociągi przyjeżdżające i wyjeżdżające do objazdu. Odległość, którą trzeba było pokonać, wzrosła czterokrotnie i spowodowała dodatkowe czasy oczekiwania. W rezultacie liczba zarejestrowanych pociągów jadących do i ze strefy połączonej mostem zmniejszyła się o jedną trzecią.

Według Portu Antwerpia-Brugia, dofinansowanie z funduszy europejskich jest wyrazem uznania dla strategicznego znaczenia mostu dla płynnego transportu kolejowego w regionie. UE pokryje połowę wszystkich kosztów renowacji z instrumentu „Łącząc Europę”, z czego 22,43 mln euro zostanie przyznane portowi Antwerpia-Brugia, a pół miliona euro belgijskiemu zarządcy kolei Infrabel.

Czytaj także:

Ten artykuł został automatycznie przetłumaczony z angielskiego oryginału na język polski.

Autor: Dennis van der Laan

Źródło: RailFreight.com