Komisja Europejska zatwierdza 180 mln euro na polski transport intermodalny

Komisja Europejska (KE) zatwierdziła 180 mln euro dofinansowania na transport intermodalny w Polsce. Inwestycje zostaną sfinansowane z unijnego Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Według KE, celem finansowania jest rozwój transportu intermodalnego jako alternatywy dla transportu drogowego poprzez zwiększenie jego konkurencyjności. Kwota 180 mln euro zostanie przyznana w formie dotacji bezpośrednich i może pokryć do połowy kosztów kwalifikowalnych. Program będzie realizowany do 30 czerwca 2026 roku. Do finansowania kwalifikują się firmy, które chcą rozpocząć projekty transportu intermodalnego w Polsce.

Finansowanie ma mieć „efekt zachęty”. Bez wsparcia publicznego firmy nie realizowałyby pożądanych inwestycji. Według KE program pomoże zmniejszyć zatłoczenie dróg i zanieczyszczenie środowiska.

Badanie rynku

Na początku marca 2024 r. badanie rynku przeprowadzone wśród spedytorów, operatorów kolejowych i klientów w Polsce wykazało, że transport drogowy konkuruje z koleją w kraju.

Według respondentów kolej jest po prostu droższa niż transport drogowy. Transport drogowy ma nieproporcjonalny dostęp do infrastruktury, a infrastruktury kolejowej również brakuje. Ponadto sektor kolejowy ponosi dodatkowe koszty związane z korzystaniem z kolei i innymi wymogami formalnymi, co prowadzi do zmniejszenia konkurencyjności.

RailFreight Summit 2024

Chcesz dowiedzieć się więcej o polskim kolejowym transporcie towarowym i jego logistycznym znaczeniu dla całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej? W takim razie RailFreight Summit 2024, odbywający się w dniach 15-17 kwietnia w Warszawie, jest idealną okazją do nawiązania kontaktu z profesjonalistami z branży i zgłębienia tematu.

Tegoroczna edycja RailFreight Summit skupia się na najważniejszych kwestiach, takich jak ekspansja TEN-T, połączenia z Ukrainą, znaczące projekty, takie jak RailBaltica i ich potencjał w zakresie tworzenia bardziej wydajnych korytarzy logistycznych, rola Polski jako węzła logistycznego oraz ocena wydajności usług wewnątrzeuropejskich i euroazjatyckich.

Możesz sprawdzić program wydarzenia tutaj i zabezpieczyć swój bilet uczestnictwa tutaj. Ponadto, nie przegap szansy na poznanie możliwości networkingu i zwiedzania, które mogą zapewnić doskonałe możliwości rozwoju Twojej firmy w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Przeczytaj również:

Ten artykuł został automatycznie przetłumaczony z angielskiego oryginału na język polski.

Autor: Dennis van der Laan

Źródło: RailFreight.com