Temat: Adif

KE pozywa Hiszpanię za niewdrożenie dyrektyw SERA

Komisja Europejska (KE) oświadczyła, że postawi Hiszpanię przed Trybunałem Sprawiedliwości UE, ponieważ kraj ten „nie dokonał prawidłowej transpozycji i stosowania dyrektywy 2012/34/UE w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego (SERA)”. W szczególności KE oskarża Hiszpanię...Czytaj więcej
|Komentarz|autor: Marco Raimondi