DB Cargo nie osiąga celów finansowych, spadają wolumeny i wyniki

W roku „negatywnym zgodnie z oczekiwaniami” wyniki finansowe Deutsche Bahn ponownie były na minusie. W 2023 r. nie udało się uniknąć strat, a spółka zależna DB Cargo nie była wyjątkiem. Państwowy przewoźnik towarowy nie osiągnął celu, jakim było zamknięcie 2023 r. ze stratą w wysokości 225 mln euro. Zamiast tego spółka odnotowała zysk EBIT w wysokości -497 mln euro, zmniejszając straty z poprzedniego roku, które wyniosły -665 mln euro.

Jednocześnie dochód EBITDA firmy osiągnął -74 mln euro, co również uległo poprawie w porównaniu z 2022 r., kiedy wyniósł -227 mln euro. Pomimo niewielkiej poprawy, działalność DB Cargo nadal przynosi straty, co jest również widoczne w wynikach transportu.

W rzeczywistości, patrząc na te liczby, można by uznać cel DB Cargo, jakim jest znaczne zmniejszenie strat (do -225 mln euro) za mission impossible. W szczególności w 2023 r. przewoźnik towarowy odnotował spadki zarówno pod względem wolumenu, jak i tonokilometrów. DB Cargo przewiozło 197,6 mln ton ładunków, co stanowi spadek o 11,7% w porównaniu z rokiem 2022 (222,3 mln ton). W tonokilometrach firma odnotowała wynik 74 458 mln tkm, co również stanowi spadek o 12,5 procent w porównaniu z 2022 r. (84 468 mln tkm).

Ujemny wynik zgodnie z oczekiwaniami

Ogólnie rzecz biorąc, zysk EBIT Grupy DB wyniósł -964 mln euro, nieco lepiej niż rok wcześniej, kiedy to firma straciła ponad 1,2 mld euro. Firma wyjaśniła, że do ujemnego wyniku przyczyniły się „dodatkowe wydatki na infrastrukturę i znaczne zaliczki dla rządu federalnego w wysokości ponad miliarda euro”. Oczekiwania na 2024 r. są znacznie bardziej pozytywne, ponieważ DB ma nadzieję zamknąć rok zyskiem EBIT w wysokości +1 mld euro.

Wyniki kwartalne i półroczne pokażą, czy DB odniesie sukces w tej misji, podobnie jak w ubiegłym roku, kiedy było mniej lub bardziej oczywiste, że przynajmniej DB Cargo będzie miało trudności z osiągnięciem swoich celów od lipca.

Niemniej jednak DB znajduje się w fazie restrukturyzacji, w której operacje i spółki zależne mogą ulec znacznej transformacji. Biorąc to pod uwagę, rok 2024 będzie z pewnością interesujący dla niemieckiego operatora, który chce, aby jego próby rehabilitacji finansowej przyniosły owoce.

Ten artykuł został automatycznie przetłumaczony z angielskiego oryginału na język polski.

Autor: Nikos Papatolios

Źródło: RailFreight.com