Rail Baltica otrzyma 175 mln euro od Łotwy w 2024 r.

Łotewskie Ministerstwo Transportu przeznaczy około 175 mln euro na Rail Baltica w 2024 roku. Z tej kwoty 115 mln euro pochodzi z funduszy UE. Nacisk zostanie położony przede wszystkim na postępy w projektowaniu głównej linii Rail Baltica i kontynuację bieżących prac budowlanych, w tym rozpoczęcie budowy głównej linii poza stolicą Łotwy, Rygą.

Łotewski minister transportu Kaspars Briškens podkreślił, że projekt przechodzi obecnie w fazę budowy we wszystkich trzech krajach bałtyckich. Nadrzędnym celem jest połączenie krajów bałtyckich z Polską do 2030 r. w standardowej europejskiej szerokości torów, integrując Rygę z początkową fazą budowy linii kolejowej. Na Łotwie przyznane fundusze pozwolą rozpocząć pierwsze prace budowlane na głównej linii kolejowej w priorytetowym kierunku południowym. Jednocześnie nacisk zostanie położony na trwające projektowanie linii głównej – krytyczny warunek wstępny dla znacznych postępów w budowie.

Dodatkowe środki na ukończenie prac projektowych zaplanowano do końca następnego roku. Ogólny budżet Łotwy na rozwój transportu w 2024 r. wynosi 788 mln euro, co oznacza, że około 22 procent krajowego budżetu transportowego zostanie przeznaczone na projekt w przyszłym roku.

Faza 3 budowy

W 2024 r. tempo budowy Centralnego Węzła Kolejowego w Rydze i związanej z nim infrastruktury utrzyma się. Całkowity budżet w wysokości 65 mln euro jest przeznaczony na trzecią fazę prac budowlanych, podało łotewskie Ministerstwo Transportu 22 grudnia 2023 roku. To wsparcie finansowe ułatwi kontynuację prac po południowej stronie centralnego węzła kolejowego w Rydze i rozpoczęcie budowy systemu kolejowego, obejmującego tory, sieci trakcyjne, sygnalizację kolejową i instalacje sieci inżynieryjnej.

W obrębie dworca głównego w Rydze plany obejmują rozpoczęcie budowy sieci inżynieryjnej po stronie południowej, zakończenie prac wykończeniowych, zaawansowanie budowy dachu oraz instalację schodów ruchomych i wind. Ulepszenia obejmą również obszar stacji. W przyszłym roku planowane jest zakończenie budowy konstrukcji nośnej stacji oraz rozpoczęcie budowy konstrukcji transportowych i peronowych stacji.

Ponadto w 2024 r. rozpocznie się budowa stacji Rail Baltica i powiązanej infrastruktury na lotnisku w Rydze. Druga faza budowy, z budżetem w wysokości 30,7 mln euro, obejmie ukończenie parkingu i kontynuację budowy najdłuższego wiaduktu kolejowego na Łotwie.

W planach jest również budowa nowego mostu kolejowego Rail Baltica na prawym brzegu Dźwiny. Według wcześniejszych doniesień łotewskiej telewizji śledczej De Facto, międzynarodowy projekt kolejowy Rail Baltica będzie kosztował znacznie więcej niż pierwotnie planowano i napotyka opóźnienia na Łotwie. Most kolejowy przez rzekę Dźwinę w Rydze został podobno „prawdopodobnie porzucony” w pierwszej fazie projektu, który powinien zostać ukończony do 2030 roku. Ministerstwo Transportu nie wydało żadnych oświadczeń na temat tego, czy most zostanie ukończony przed 2030 r., czy też nie, wraz z ogłoszeniem alokacji budżetowej.

Budowa głównej linii

W przypadku budowy głównej linii priorytetem jest kierunek południowy do Litwy, który jest „strategicznie kluczowy i zaawansowany technicznie”. W 2024 r. przeznaczono budżet w wysokości 26 mln euro, skierowany na początkową budowę magistrali o długości 13 kilometrów.

Dodatkowo w budżecie przeznaczono około 800 tysięcy euro na budowę bazy logistycznej na terenie punktu utrzymania infrastruktury Iecava i połączenie jej z istniejącą siecią kolejową w celu transportu sprzętu i materiałów. Podpisanie umowy na budowę głównej linii Rail Baltica w następstwie procesu zamówień publicznych jest bliskie, a wstępna budowa ma rozpocząć się na początku 2024 roku. Ponadto budżet na 2024 r. obejmuje rezerwę w wysokości 20,7 mln euro na wywłaszczenie nieruchomości niezbędnych do celów budowlanych.

Prace projektowe

W obszarze projektowania głównej linii Rail Baltica, na prace projektowe na czterech łotewskich odcinkach przeznaczono łącznie 19,6 mln euro. Obejmują one odcinki Upeslejas – Salaspils – Misa, Vangaži – granica estońska, Misa – granica litewska oraz odcinek centralnego węzła kolejowego w Rydze. Zakończenie prac projektowych, z wyłączeniem odcinka ryskiego, planowane jest do końca 2024 roku.

Prace projektowe będą kontynuowane na konkretnych obiektach w 2024 r., w tym na 16 regionalnych punktach mobilności, Intermodalnym Centrum Logistycznym Salaspils, punkcie utrzymania infrastruktury Skulte oraz punkcie utrzymania taboru pasażerskiego Rail Baltica w Jaunmārupe. W budżecie na 2024 r. przeznaczono na ten cel inwestycje o łącznej wartości 8,1 mln euro.

Ponadto w budżecie przeznaczono środki na uzasadnienie techniczne i ekonomiczne, wybór optymalnej lokalizacji oraz szkic projektu Centrum Kontroli Ruchu Rail Baltica na Łotwie. Będzie ono nadzorować ruch pociągów na Łotwie, umożliwiając organizację i monitorowanie ruchu pociągów na całej linii kolejowej Rail Baltica.

Szczyt RailFreight

Rail Baltica będzie jednym z prelegentów na kolejnym szczycie RailFreight Sum mit, który odbędzie się w dniach 15-17 kwietnia 2024 r. w Warszawie. Rejestracja jest już otwarta, bilet można kupić tutaj. Tegoroczny temat przewodni, „Accelerating Central Europe Connections”, skupi się na tym, w jaki sposób Europa Środkowo-Wschodnia może zoptymalizować swoją rolę w transporcie kolejowym, wykorzystując istniejące i pojawiające się możliwości. Program wciąż nabiera kształtu, a innych potwierdzonych prelegentów można znaleźć tutaj.

Ten artykuł został pierwotnie opublikowany w naszej siostrzanej publikacji RailTech.com

Ten artykuł został automatycznie przetłumaczony z angielskiego oryginału na język polski.

Autor: Emma Dailey

Źródło: RailFreight.com