Europejski sektor transportu wzywa do zwiększenia finansowania UE

Koalicja ponad 40 europejskich stowarzyszeń transportowych wzywa do dodatkowego finansowania sektora przez UE. Europejskie Stowarzyszenie Kolejowych Przewozów Towarowych (ERFA) twierdzi, że inwestycje są niezbędne do osiągnięcia celów w zakresie klimatu i odporności oraz do ochrony suwerenności łańcucha dostaw.

ERFA wskazuje na instrument „Łącząc Europę” (CEF) jako „solidny instrument”, który może ułatwić dodatkowe inwestycje. Koalicja twierdzi, że CEF będzie miał kluczowe znaczenie dla osiągnięcia 50-procentowego wzrostu wolumenu kolejowych przewozów towarowych do 2030 r. i podwojenia wolumenu do 2050 r., które są celami określonymi w unijnej strategii na rzecz zrównoważonej i inteligentnej mobilności.

„Sektor transportu ma strategiczne znaczenie w reagowaniu na wyzwania środowiskowe, geostrategiczne i związane z przepustowością Europy. Tylko z silnym transportem u podstaw Europa będzie w stanie osiągnąć swoje cele w zakresie klimatu i odporności oraz zabezpieczyć suwerenność swojego łańcucha dostaw” – mówi koalicja.

Ulotka kampanii zostanie przekazana przedstawicielowi UE podczas Dni Łącząc Europę w Brukseli. W ulotce koalicja przekonuje, że inwestycje w sektorze transportu są niezbędne do realizacji ambicji UE. Podkreśla znaczenie transportu w tworzeniu europejskiego rynku wewnętrznego, jego strategiczne znaczenie w obliczu napięć geopolitycznych i zmian klimatu oraz jego potencjał w zakresie poprawy konkurencyjności UE i tworzenia miejsc pracy jako powody, dla których sektor ten potrzebuje dodatkowych inwestycji.

Kolejowy transport towarowy

Według EFRA rozszerzony instrument „Łącząc Europę” może przyczynić się do ukończenia transeuropejskiej sieci transportowej, rozwiązania wąskich gardeł i rozszerzenia kluczowych parametrów infrastruktury, aby umożliwić 740-metrowe pociągi o nacisku na oś 22,5 tony. Koalicja twierdzi, że unijny instrument finansowania dowiódł już swojej skuteczności w finansowaniu przydatnych projektów, a jego rozszerzenie powinno być priorytetem.

Czytaj także:

Ten artykuł został automatycznie przetłumaczony z angielskiego oryginału na język polski.

Autor: Dennis van der Laan

Źródło: RailFreight.com