Litwa i Polska szukają regularnych połączeń kolejowych z Ukrainą

Litwa i Polska wyraziły chęć uruchomienia regularnego kolejowego połączenia towarowego z Ukrainą. Odpowiedni ministrowie transportu spotkali się w poniedziałek w Warszawie, aby omówić tę kwestię. Taka nowa trasa pomogłaby stworzyć niezawodny korytarz dla eksportu ukraińskiego zboża przez porty bałtyckie.

Według litewskiego ministra transportu Mariusa Skuodisa, współpraca między Polską a Litwą w celu zaplanowania nowych szlaków logistycznych z Ukrainą jest kwestią krytyczną. Skuodis podkreślił, że taka współpraca jest niezbędna do poprawy łączności między Europą Środkową a krajami bałtyckimi. Sukces regularnych pociągów w tych krajach może zachęcić do inwestycji i modernizacji kolei.

Ponadto Skuodis podkreślił, że Transeuropejska Sieć Transportowa (TEN-T) stanowi okazję do stworzenia korytarza kolejowego między krajami bałtyckimi a Ukrainą. Nowa sieć TEN-T przewiduje już połączenie korytarza z Ukrainą przez przejście graniczne Dorohusk-Yagodin. TEN-T obejmuje również linię kolejową do litewskiego portu w Kłajpedzie, która mogłaby zostać wykorzystana do zapewnienia niezawodnej trasy eksportowej dla ukraińskiego zboża.

Czytaj także:

Ten artykuł został automatycznie przetłumaczony z angielskiego oryginału na język polski.

Autor: Dennis van der Laan

Źródło: RailFreight.com